Баба-разказвателница: срещи с пазителите на душите на селата

Резидентите, участниците в различни издания на Резиденция Баба, ще четат свои документални разкази от срещи и съжителството с местни хора в български села. Прозрения от искрени разговори, тихата радост на споделеното време-пространство, топлината и отговорността да си част от малка, познаваща се общност. Сблъсъкът между това, от което си мислим, че се нуждат хората в селата, и това, което е приоритет за душите им. Природна мъдрост и приемане на мъката и радостта с еднакво неосъждане. Елате да се вслушаме и донесете своите разкази за срещи с пазителите на селата. / на български  2 НОЕМВРИ > 17 - 18 ч / Тотал спорт (ул. Екзарх Йосиф 13)