Градскатa драматургия и спецификите на средата

Как контекстът влияе на театъра и как театърът влияе на контекста, в който се създава.

Ще изследваме заедно с белгийския драматург Адешола Адетунде начините, по които театърът и местната култура си взаимодействат със спецификите на градската среда. И как градът, от своя страна, се използва като идейно платно за измисляне на иновативни начини да се проявяват театърът и културата на сцената и извън нея.

13 НОЕМВРИ, 10:30 часа, Младежки дом, Враца

Регистрация -> тук!