Дигитална седянка

Нов вариант на познатата ни селска сбирка

Дигиталните седенки на „Моята българска история“ са интерактивно пътешествие в търсене на скритите и малко познати истории, свързани с България. Всички гости стават разказвачи и автори на неизвестни разкази, предавани от поколение на поколение, истории на знатни родове, местни предания, легенди и исторически събития. В Седянката те виждат как техните истории оживяват на дигиталната виртуална карта на „Моята българска история“ (www.myhistory.bg). Заедно дигитализираме историята на България в реално време!

По време на EMPATHEAST 2016 събирачите на истории от „Моята българска история“ ще спретнат една седянка, по време на която врачани ще разказват своите истории съкровища, а ние ще записваме.

11 НОЕМВРИ, 11 часа, Исторически музей, Враца