ЗАКРИВАНЕ с Ловците на истории

ЗАКРИВАНЕ с Уловителите на разкази Ще отразим, уловим и изпратим идеите, впечатленията и разказите на присъстващите заедно със Сторикечърс. И ще закрием EMPATHEAST, за да продължим да обхождаме и досътворяваме общата карта от аварийни изходи в ежедневието си.

Място - доуточнява се