КАТАПУЛТ

Пространство за изстрелване на социални иноватори и добри идеи

Пред присъстващите на Катапулта ще бъдат представени: идеи за социални предприятия, културни инициативи и множество социални иновации. Всяка от представените добри идеи се нуждае от подкрепа и градивна обратна връзка. Начинанията са започнати от участниците във форматите Резиденция Баба и Предизвикателството за социална промяна на Фабрика за идеи, развити са с помощта на ментори и имат истински потенциал да внесат позитивна социална промяна!