Мир Вам

Отговор на социално ангажирания театър на силите, които ни разединяват и ни тласват да се страхуваме от другия

Мир Вам е спектакъл по метода „вербатим“ на Студиото за документален театър VOX POPULI , свързан с темата за бежанската трагедия и нейното отражение в България. Служейки си с неовкусената реалност като основен закон, спектакълът „ти показва света в пълнотата му! Набраздява съзнанието, разтуптява сърцето...“

„Мир Вам изследва сложната и болезнена тема за бежанската вълна, миграционните процеси в утрото на XXI век, праговете на толерантността и човешкия фактор като призма на случващото се. Артистите дословно предават интервюирани по темата хора по време на теренно проучване в най-болезнените зони на бежанския проблем в страната. „Мир Вам” е универсален религиозен поздрав, който се среща и в християнството, и в исляма. Отговорът на този поздрав от другата страна е „Вам Мир”. Но какво е мирът и как се описва войната?“

В рамките на EMPATHEAST 2016 с този спектакъл се питаме: Желанието за мир достатъчно споделимо и устойчиво условие за свързаност между хората ли е?

* * *

Мир Вам е част от междусекторната платформа за документално изкуство В/ХОД, за която ще научите повече в лекционната част на EMPATHEAST 2016 от Неда Соколовска – режисьор на спектакъла.

12 НОЕМВРИ, 18:00 часа, Драматичен театър, Враца /билети намясто/