Открий гласа си!

Открий гласа си!

Гласът, отвъд националната му обвивка, е постоянна подкана за разбиране на другия. Има ли универсален носител на гласа? Или език, който е достатъчно споделим и ни помага да приемем  ограниченията на общуването чрез конкретен език?

Константин Кучев, магьосник на импровизираното общуване чрез музика, ще ви води в забавен и красив процес по опознаване и освобождаване на собствения ви глас!

Запознайте се с истинските възможности на вашия глас! Рисувайте с гласа си. Когато говорите, пейте. Говорете музикално. Почувствайте музиката в думите, които изговаряте, в жестовете на тялото си, в хората, които срещате, в пространствата, чийто въздух раздвижвате с присъствието си. Пейте навсякъде. Мънкайте си в трамвая. Тананикайте си на работа. Пейте с цяло гърло по улиците. Вие го правите за себе си, но всъщност променяте света около вас. Гласът ви е котка, която обича да бъде галена. Колкото повече я галите, толкова по-щастлива ще бъде котката.“

13 ноември, 9:30 часа, Младежки дом, Враца