Предизвикателство за артистични иновации 2016

Социално ангажираното изкуство е отворен и потенциално уместен отговор на спешни нужди на общността.

Артисти, които творят в различни области, се изправят пред предизвикателство – получават мисия да преобразят определено градско пространство, отразявайки локален социален проблем. Целта им е да въвлекат местната общност чрез пърформанс, изложба, инсталация, игра и пр. интеракции едновременно подбуждайки емпатия и привличайки публичното внимание към значими теми и проблеми.