Работилница за алтернативни валути с Джейсън Нарди

Защо да разчитаме на еврото, ако можем да си създадем собствена валута и обменна система? Като начин да помогнем да се съживи и (ново)изгради общността ни. 

 

LETS (Местни системи за обменна търговия) съществуват в много страни под една или друга форма и не се нуждаят от много ресурси, за да бъдат създадени. Те позволяват на различни части от общността – индивиди и потребителски групи, малки предприятия, местни производители и дори местното правителство – да обменят стоки и услуги и да работят съвместно, както и да увеличат покупателната си способност. Една от целите на този подход е да се стимулира икономиката на по-бедните градове, оценявайки и признавайки съществуващите компетенции и социални иновации, като в същото време се изградят съвместни и солидарни икономически мрежи. Ще обсъдим ефективни съществуващи примери и ще изпробваме LETS система чрез игра.