Резиденция Баба

Устойчив мост между разнообразните културни и възрастови „острови“ в България

Резиденция Баба е е инициатива на Фабрика за идеи, която свързва млади хора от градовете и възрастни в обезлюдяващи се села в България. Резултат от това взаимодействие са конкретни продукти, услуги и/или инициативи, основаващи се на традиционно знание и отговарящи на специфичните нужди на хората в селата.

Резиденция Баба е мост между различните културни и възрастови "острови" в България, които са толкова пъстри и различни, но споделими и нуждаещи се от комуникация помежду си.

Тази година второто издание на Резиденцията се настани в Северозапада – най-бедния район в ЕС. Десетима младежи живяха в продължение на месец в селата Паволче и Челопек, записвайки всяка етнографска ценност на района и търсейки ползотворните й допирни точки със социалното предприемачество.

През 2015 ентусиазирани и вдъхновяващи млади хора от цялата страна живяха 1 месец в 4 родопски села в Община Лъки – Югово, Джурково, Дряново и Манастир. Много плодотворни идеи, проекти и продукти в помощ на селата домакини се родиха от това взаимодействие.

По време на EMPATHEAST 2016 ще имате няколко възможности да почувствате Резиденция Баба-духа и да видите реалните измерения на ефекта от него. Резидентите също ще бъдат там, за да разкажат за своите прозрения, придобито знание и идеи, родени при съприкосновението със селата.