Световно кафене

Световното кафене е дискусионен формат, който изследва възможностите на колективната интелигентност да разрешава казуси и дава иновативни решения на стари проблеми в нейерархичен, неформален, приятен и ефективен формат. 

Най-древният начин да споделяме знанията и опита си е в малки групи. В рамките на 3 часа всички участници, без да са се срещали лично, споделят идеите и опита си по зададената тема с всички останали. До края на всеобхватната дискусия всеки "опрашва" с нови решения казуса по метода на Световното кафене.
Нашето Кафене ще търси конкретни решения на въпроса "Какво може да върне младите хора и професионалистите към региона на Враца и/или да ги накара да останат в него?"

 

12 НОЕМВРИ, 14:30 часа, Младежки дом Враца

Регистрация -> тук!