Световно кафене

Световното кафене е вдъхновяващ, ефективен и гъвкав формат за провеждане на дискусия по значима тема с резултат сред голяма група хора, който завършва с практически идеи, които ще очакват своето осъществяване. В него всички участници споделят идеите и опита си по зададената тема с всички останали в рамките на 3 часа. Дискусията протича на рундове в малки групи, като всеки следващ рунд надгражда предходния до достигането до конкретни решения. Форматът е неформален и се води от опитни фасилитатори. Така създадените от всички групи идеи впоследствие се обобщават и резултатите могат да бъдат ползвани от Общинските власти, гражданските организации, медиите, и всички хора в бъдещите си действия, политики и активности.   Нашето Кафене ще развихри въображението на над 100 участници около възможните отговори на въпроса: "Олюдяване: Какви условия биха могли да привлекат младите хора в селата и малките населени места и да обърнат трайната тенденция на обезлюдяване там?". Ще си говорим за това какви практически стъпки бихме могли да предриемем, за да противодействаме на процеса на обезлюдяване на малките населени места в България. Ще обсъдим различните причини за обезлюдяването като проблем от национална значимост и ще поставим фокус върху решенията на предизвикателствата, които отказват младите хора от живот в малките населени места.   2 НОЕМВРИ > 10 - 14 ч > Централна поща (Пловдив)