Стоп кадър анимация - интерактивна станция

Стоп кадър анимацията ни позволява да си играем с времето, създавайки пролуки в него, в които се наместват пратеници на безвремието. Въображението съшива моментите в цялостен поток, кадрите - в неограничена визуален разказ.

По време на EMPATHEAST 2016 може да се включите в създаването на колективна стоп кадър анимация, чрез което ще изпитаме на практика как спонтанността и включването могат да доведат до споделена творба и смисъл. Режисьор и вдъхновител на процеса ще бъде Веселина Дашинова!

Посетете нашата анимационна станция – рисувайте, изрязвайте, анимирайте, играйте и в същото време потърсете отговори на няколко важни въпроса.

12 НОЕМВРИ, 10 – 15 часа, Младежки дом Враца