EMPATHEAST - ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА, ДВИЖЕНА ОТ ЕМПАТИЯ В ИЗТОЧНА ЕВРОПA - 2014

Програма

Speakers

Миха Погачник ЦИГУЛАР / ВИЗИОНЕР
Патриша Мънроу СЪОСНОВАТЕЛ НА WORLD CAFE EUROPE / ФАСИЛИТАТОР
Симон Шол СЪОСНОВАТЕЛ НА KARTOFFELKOMBINAT
Филка Секулова ДОКТОР ПО ЕКОЛОГИЧНА ИКОНОМИКА, УНИВЕРСИТЕТ АУТОНОМА ДЕ БАРСЕЛОНА
Хюс Хайсен ПРЕДПРИЕМАЧ / ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО
Nadezhda Savova
Надежда Савова-Григорова ДОКТОР ПО КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ / ОСНОВАТЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНАТА МРЕЖА НА ХЛЕБНИТЕ КЪЩИ
Агота Ружа ФАСИЛИТАТОР / СЪОСНОВАТЕЛ НА SoL, Унгария

Във времена на криза се ражда спешната нужда от преосмисляне и реорганизиране на средата с цел посрещане и запълване на социалните нужди и дефицити, които крещящо прозират под издъхващата и изнемощяла система на управление. Тези социални дефицити могат да бъдат превъзмогнати и затова по замисъл на Фабрика за идеи, се появи EMPATHEAST: първият ФОРУМ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА ЧРЕЗ ЕМПАТИЯ и ОТВОРЕНО ОБРАЗОВАНИЕ в ИЗТОЧНА ЕВРОПА.

Основната цел на EMPATHEAST е да заяви категоричното място на България и Балканите в световната карта на социалните иновации и социалното предприемачество. Kато регион, който се сблъсква с нефункциониращи политическа, икономическа и социални системи, Балканите са уникална почва за социални иновации, които да решат по нов начин стари предизвикателства пред обществата ни. В същото време регионът се оказва във вакуум, в който социалното предприемачество и иновации изостават сериозно.

 

 

В рамките на три дни – 14, 15 и 16-и ноември 2014г. EMPATHEАST ще превърне Пловдив в световна сцена и споделено пространство за създаването на социални иновации и ще покаже чрез примери от света и региона как можем да комбинираме идеята за социално благо с устойчиви модели, които имат реален потенциал да намалят бедността и да променят обществата ни, комбинирайки сърце с ефективност и качество на социалното въздействие.

По време на Форума, Пловдив ще се превърне в декор, където теми, на пръв поглед дистанциарни и чужди от живота ни, ще се трансформират в приятни и достъпни отправни точки за размисъл. EMPATHEAST ще предизвика креативността за социална промяна чрез лекции, инсталации, игри, концерти и пърформанси, стимулиращи колективната интелигентност и системното мислене. Ще демонстрира какво означава на български „public visioning“ (създаване на споделена визия) и ще засегне теми като интуитивно и емпатично лидерство, самоорганизиращи се граждански системи, етично финансиране, енергийна независимост, human centered design и др. В крайна сметка, ще бъдем въвлечени в сценарий, в който учим един от друг, екпериментираме със създаването на нови модели и празнуваме достъпността на подходи, които ни позволяват сами да творим средата си в не-конферентен формат.

 

 

EMPATHEAST е много повече от събитие. Място. Процес. Игра.

За да го онагледим запознай се с кода на EMPATHEAST:

 

Иноватор

Първоприемник

Предизвикателство

Процес

Колаборация

Общо благо

 

Общото благо често не може да достигне до когото е предназначено заради Предизвикателството, което стои на пътя и пречи. Затова е важна ролята на Иноватора, който предлага Процес за развитие и вдъхновява Първоприемниците. В Колаборация те реализират иновативния Процес и преодоляват възпрепятстващите Предизвикателства, за да може Общото благо да достигне там, където е предвидено.

 

EMPATHEAST събира с и ги среща с , където в дух на прилагат предложения за , за да създадат .

 

За да говорим за социални иновации трябва самите ние да сме готови да поемем по пътя на риска, затова EMPATHEAST стартира със смел икономически експеримент. Достъпът до форума ще бъде на принципа "Плати, колкото прецениш". Целта е всеки един от гостите да плати след събитието, според усещането и знанията, с които си тръгва.

 

Включи се и ти!

 

Организатор на събитието е "Фабрика за идеи"