ART INNOVATION CHALLENGE Vol. 2

art innovation challenge, empatheast 2015, art for social change

 

ART Innovation Challenge за втора година е творческата завръзка нa EMPATHEAST - форумът за социална промяна, движена от емпатия!

Предизвикваме креативността ти да въвлечеш в качествено нови отношения оптимален брой хора с намеса, която може да е инсталация, изложба, игра или неназована в това задание форма. 

Регистрирай се за участие сам/а или с екип до 7.11 на https://form.jotformeu.com/IdeasFactory/artinnochallenge

Тема: 
Връщане на града в ръцете (и въображението) на гражданите. Ново качество на човешките взаимоотношения.

Задача:
Вашето работно поле за работа ще бъде в триъгълника Женски пазар - църквата Св. Неделя - Банята (понастоящем Музей на София). Можете да се фокусирате върху конкретна локация в този район, която ви е развълнувала по време на изследването ви.

Как ангажирате преминаващите през вашето “работно поле” хора? Как вашата акция/инсталация насърчава разбиране и преживяване на емпатия?

Каква намеса в градската среда предлагате, която може да провокира ново качество на човешките взаимоотношения в тази конкретна част на града, където в едно неголямо пространство се срещат Църкви (православна, католическа), Синагога и Джамия? 

Как играта и намесата в пространството може да бъде средство за осъзнато преживяна среща с другостта и различието (във възраста, етноса, религията, мнението, професията, навиците)?

Фабрика за идеи ще избере три идеи, които ще получат финансова подкрепа за реализирането си в рамките на програмата на международния форум EMPATHEAST 2015 (13-15 ноември) и ще станат част от програмата му.

Етапи: 
2-7.11 - Регистриране на екип или индивидуално участие.
9.11 - Обявяване на 3 идеи победители и срещи с всеки от авторите им за уточняване на детайлите.
13-15.11 Представяне на готовите артистични намеси по време на EMPATHEAST 2015