THE WORK THAT RECONNECTS

WORK THAT RECONNECTS

Уъркшоп за мотивация и креативност

Уъркшопът се основа на инструменти от методологията на Deep Ecology, системната теория и различни духовни традиции, The Work that Reconnects (WTR) изгражда мотивация, творчество, смелост и солидарност в прехода ни към устойчива човешка култура. Работилницата ще ни помогне да добием по-дълбоко разбиране за термина Deep Ecology с помощта на практически упражнения и различни форми на групова динамика. The Work that Reconnects е възможност за всеки от нас да задълбочи осъзнатостта си на индивидуално и колективно ниво, да получи ново разбиране за комплексната проблематика на настоящето ни и да преживее силата на свръзването отново със себе си, хората около нас и Природата.
 
събота 12.11 | 14:00 часа | Хижата "Вестителят"