WORKSHOP OF PUBLIC IMAGINATION - BEPART

Работилницата е малко изложбено пространство, в коeто участниците ще могат да участват и където ще бъдат изненадани в областта на изкуството и технологиите, най-вече с помощта на добавъчната реалност. Освен това, ще бъде пространство, където участниците могат да експериментират и развиват проекти на градско възраждане. 

Градските пространства се възраждат чрез идеите на арт инсталациите. Добавъчната реалност е инструмент, чрез който граждани и хора с творческа професия ще могат да изберат места в града, които да бъдат възродени.

Мисията BEPART преосмисля процесите на градско планиране чрез участия и изкуство. Молим тези от вас, които са с творческа професия, да превърнат инсталациите за възраждане на градските пространства в реалност заедно с местната общност, взимайки предвид нейните нужди и подпомагайки комуникацията между общността и местната власт. Искаме да променим начина, по който възприемате публичното пространство, да направим изкуството достъпно за всички граждани и да използваме креативност, идеи и творческо мислене като средства за решаване на градските проблеми.