Баба-аукцион

Баба-аукционът е благотворителна инициатива, която съчетава оползотворяване на стари вещи с подкрепа за инициативата Резиденция Баба.  Всеки може да стане част от аукциона, като дари стара вещ с естетическа, образователна или практическа стойност. Събраните предмети се продават с наддаване по време на закачливо събитие, водено от умел социален предприемач. Средствата от аукциона са дарение за осъществяването на инициативата Резиденция Баба в различни села в България.  Резиденцията създава условия младежи от градове да живеят в домовете на възрастни хора в села за 1 месец - да им помагат, да учат от тях и да документират лични и фолклорни разкази. Някои от младежите започват и свои социално-предприемачески бизнеси или инициативи в полза на местната общност впоследствие. 2 НОЕМВРИ > 20 - 21 ч / Тотал спорт (ул. Екзарх Йосиф 13)