Биоданза / Общуване отвъд думите

Игра, автентичност, свобода, сила, креативност. Жизнена енергия, щастливи хора, пълноценни личности. Човешко достойнство, индивиди здраво стъпили на земята и развиващи пълния си потенциал. Сътрудничество, съвместно учене, емпатия, общество. Да го изтанцуваме. Заедно. Занятието представлява поредица от простички “танцови” сесии и игри, които се изпълняват самостоятелно, по двойки или в група според способностите на всеки. Има динамична част (носете си тениска), след което темпото се забавя. Няма заучаване на стъпки, не е необходимо да можете да танцувате. Само желание да споделите момента с останалите. Водеща: Ирена Чакърова / Биоданза България Дом на науката и техниката (ул. Гладстон 1)