Дизайн за промяна

Дизайн за промяна” е международна програма, насоченa към деца и младежи, която цели да развие у тях умения и увереност за търсене на решения на заобикалящите ги социални проблеми. Това се случва с помощта на методология, базирана на дизайн мисленето, чрез която в няколко лесни стъпки - ПОЧУВСТВАЙ/ ПРЕДСТАВИ СИ/ НАПРАВИ/ СПОДЕЛИ. Под формата на училищно предизвикателство децата стават съ-създатели на света, в който искат да живеят.  Като официален представител на движението за България, през 2018 г. реализирахме инициативата “Училищно предизвикателство АЗ МОГА”, в която пряко участваха над 30 учители и 100 деца от ОУ “Яне Сандански” в гр. Пловдив. Децата осъществиха повече от 10 свои решения за подобряване на училищната си среда.   В рамките на EMPATHЕAST 2019:
  • Представяне на идеи на децата пред местни бизнеси, управници, НПО и широка публика по време на КАТАПУЛТ - 2 НОЕМВРИ > 17 - 20 ч / Тотал спорт.