КАТАПУЛТ

Пространство за подкрепа на социални иноватори и добри идеи.   “Катапулт” дава сцена за представяне на идеи за социални и културни иновации и инициативи на участниците във форматите Резиденция Баба, Предизвикателството за социална промяна и Артистичното предизвикателство на Фабрика за идеи.  Идеите са родени на терен в различни села и градове в страната и са доразвити впоследствие с помощта на експерти в сферата на бизнеса, културата и социалното въздействие.  Всяка от представените добри идеи има истински потенциал да внесе позитивна промяна, но се нуждае от подкрепа и градивна обратна връзка, които получава намясто по време на КАТАПУЛТ. 2 НОЕМВРИ > 18.30 - 21 ч / Тотал спорт (ул. Екзарх Йосиф 13)