Манифест за един по-добър свят

Какво би променил? Как би го променил? Казано кратко и ясно, манифестите са изключително добър начин, чрез който да се преборим за един нов и по-добър свят. Манифестите имат силата да ни разтърсят из основи. Чрез тях можем да повлияем както на начина, по който околните виждат света, така и на самите им мисли и действия. В тази практическа работилница за писане ще изследваме едни от най-силните манифести в историята и ще се свържем с най-големите си притеснения, свързани с писането на манифести от наше име. 2 НОЕМВРИ / 14 - 15 ч / Дом на науката и техниката