Микрополитики на културната дейност / работилница

Тази работилница ще бъде водена от Ищван Шакатс, който е артист и културен мениджър. Насочена е към граждани / артисти / работещи в културната сфера / културни мениджъри, които:  1. са наясно с властовите / политически феномени в културния сектор; 2. приемат конфликта като естествена част от работата; 3. искат да подобрят борбеността си и уменията си за договаряне. Участниците ще изберат конкретен случай от културния сектор и ще работят по него, прилагайки му теоретична рамка.  2 НОЕМВРИ > 10 - 13 ч / Дом на културата и техниката