Подкрепящите се женски общности като стратегия за мирно и устойчиво утре

През юни 2018, Марина, Елена и Кирина от Акдемия Екатерина Каравелова’ решават да организират събитие, което дава възможност на две жени, които не са известни и живеят в Пловдив да разкажат за препятствията, с които са се сблъсквали и успехите, които са постигали. Наричат събитието ‘ТЯ в Пловдив’ и го организират в мястото за срещи Отсреща. Събирането се оказва толкова емоционално и въздействащо, че започва да се случва всеки месец давайки платформа всеки път на различни жени да говорят. 16 месеца по-късно събития ТЯ в… биват организирани редовно в 5 града и ангажират стотици жени всеки месец, а около събитията в Пловдив, Варна, Габрово, Велико Търново и Сандански се сформират женски общности. В тази работилница ще бъде разгледана темата, защо и как подкрепящите се женски общности играят важна роля в опазването на мира и това обществата ни да се развиват устойчиво. Ще научиш как лесно да иницираш подкрепяща се женска общност в твоето село, град или работно място. Работилница, водена от Марина Кисьова де Хеус, основател на Академия 'Екатерина Каравелова’ (АЕК), ТЯ в Пловдив; Елена Лулчева, ТЯ в Пловдив и координатор за Пловдив на АЕК, Кирина Бойкова, ТЯ в Пловдив. 2 НОЕМВРИ > 15 - 16.30 ч / Дом на науката и техниката